page view image

Realness: Luk Kreung by Phitthaya Phaefuang (SUN) (NO/TH)

EVENT INFORMATION
event image

NO (See english below)
28+29 Oktober @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)
Realness: Luk Kreung av Phitthaya Phaefuang (SUN) (NO/TH)
Billetter: 150kr/ 100Kr student
_________________________
Vi er så utrolig glade for å kunne ønske Phitthaya Phaefuang (SUN) tilbake hit til RISK i år igjen. Vi var så heldige å få Sun hit for en residens og arbeidsvisning våren 2021, men grunnet korona restriksjoner så ble dessverre denne avlyst for offentligheten. Premieren på stykket finner sted noen dager før, på oktoberdans i Bergen, så kommer han rett hit for å dele soloen med oss her i Stavanger. OM vi gleder oss!!!! Denne går du bare ikke glipp av!
_________________________
Realness: Luk Kreung
Phitthaya Phaefuang (SUN)

«Luk kreung» var lenge en nedsettende betegnelse på noen som var født halvt thai og halvt annet etnisitet. I denne forestillingen legemliggjører Sun sin mors historie som sexarbeider i Thailand, også kalt "wife for rent". Det er en scenekunst forestilling om kjønnsopptreden som overlevelse og sexism i Thai binære samfunn, kategoriene body og sex sirens fra LGBTQIA+ ballroom kulturen, dharmapraksis og gående meditasjon.
Om det å ha dyp forståelse, dyp innsikt i lidelsens og medfølelsens natur. Forestillingen utforsker det å gå utover det mannlige og kvinnelige kjønn.

Foto: SIWANAT PHONGBUNKUMLARP
Oppdaterte kreditter kommer.
***************
EN
28+29 October @ 20.00 (doors open @ 19.00)
Realness: Luk Kreung by Phitthaya Phaefuang (SUN) (NO/TH)
Tickets: 150kr/ 100Kr student
_________________________
We are so incredibly happy to be able to welcome back Phitthaya Phaefuang (SUN) here at RISK this year. We were so lucky to have Sun here last spring, for a residency and work-in-progress showing. Unfortunately it got canceled due to corona restrictions. The premiere of the piece will take place at Octoberdance in Bergen, and then Sun will travel directly here to share the solo with us here in Stavanger. We are SO excited. You just can't miss this one!!!!
_________________________
Realness: Luk Kreung
Phitthaya Phaefuang (SUN)

"Luk kreung" was for a long time a derogatory term for someone who was born half Thai and half other ethnicity. In this performance Sun embodies his mother's story as a sex worker in Thailand, also called "wife for rent". It is a performing arts performance about gender performance as survival and sexism in Thai binary society, the categories body and sex sirens from the LGBTQIA+ ballroom culture, dharma practice and walking meditation. About having deep understanding, deep insight into the nature of suffering and compassion. The performance explores going beyond the male and female gender.

Photo: SIWANAT PHONGBUNKUMLARP
Updated credits are coming.