Enveloping Sound with Kali Malone (US), Lucy Railton (UK) and Stephen O’Malley (US)

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
10 September @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)
Stephen O’Malley (US) "Les Sphères (effondrez-les)” med Kali Malone (US)

+ Lucy Railton (UK) (solo)

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen. PLIS GI BESKJED OM DU IKKE KOMMER LIKEVEL - FÅ PLASSER så det er kjipt om det er tomme seter.

Sesongens første konserter er her! Er du klar? Det er vi!! Denne høsten vil vi over to dager få besøk av 3 musikere du ikke vil gå glipp av, så her er det bare å hive seg på og sikre seg billetter.
________________________________________
***OBS! programmet er forskjellig begge dager!!

10. september @ 20.00
- Stephen O’Malley "Les Sphères (effondrez-les)”

Bygger på en dypt informert lydpraksis utviklet gjennom fasinasjon over dhrupad, langstreng instrumentasjon, drone musikk, fenomenologisk spektralisme, og lydbad/healing. Kanalisert gjennom flere års sammarbeid og inspirasjon via komponistene Alvin Lucier & Phill Niblock, så vell som hans eget arbeid med legendariske Sunn O))), presenterer Stephen her et stykke i lengre form av mikrotonal, fysisk lyd presentert i mer intime rom.
Akkompagnert av Kali Malone

+
-Lucy Railton
Solo cello forestilling av Lucy Railton.


Foto:
Stephen O'Malley: David & Douglas
Kali Malone: Helena Goni
Lucy Railton: George Nebieridze
*******************************
EN
10 September @ 20.00 (doors open @ 19.00)
Stephen O’Malley "Les Sphères (effondrez-les)” featuring Kali Malone


+ Lucy Railton (solo)

Tickets: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to buying your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending. PLEASE LET US KNOW IF YOU CAN'T COME AFTER ALL- FEW SEATS so it's sad if they're empty.

First concerts of the season are here!! Are you ready? Cause we are! This fall we'll have these 3 amazing musicians visiting and performing over these two days, and you so do not wanna miss this. Go get your ticket!!
________________________________________
***NOTE! The program is different both days!!

10 September @ 20.00 
-Stephen O’Malley "Les Sphères (effondrez-les)”
Drawing on a deeply informed sound practice developed by fascination with dhrupad, long wire instrumentation, drone music, phenomenological spectralism, and sound bath/healing. Channelled through several years collaboration and inspiration via the composers Alvin Lucier & Phill Niblock, as well as his own work with mythical heavyweights Sunn O))), Stephen here presents a long form piece of microtonal, physical sound presented in more intimate and closer spaces.
Accompaniment by Kali Malone

+

-Lucy Railton
Solo cello performance by Lucy Railton.


Photos:
Stephen O'Malley: David & Douglas
Kali Malone: Helena Goni
Lucy Railton: George Nebieridze