Enveloping Sound with Kali Malone (US), Lucy Railton (UK) and Stephen O’Malley (US)

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)

11. september @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)
Kali Malone presenterer 'Does Spring Hide Its Joy' med Lucy Railton og Stephen O’Malley.

Billetter: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen. PLIS GI BESKJED OM DU IKKE KOMMER LIKEVEL - FÅ PLASSER så det er kjipt om det er tomme seter.

Sesongens første konserter er her! Er du klar? Det er vi!! Denne høsten vil vi over to dager få besøk av 3 musikere du ikke vil gå glipp av, så her er det bare å hive seg på og sikre seg billetter.
________________________________________
***OBS! programmet er forskjellig begge dager!!

11. september @ 20.00
-Kali Malone presenterer 'Does Spring Hide Its Joy' med Lucy Railton og Stephen O’Malley.

Ensemble Line-up:
Kali Malone: sinus bølger
Stephen O’Malley: elektrisk gitar
Lucy Railton: cello

Does Spring Hide It's Joy er et fengslende stykke av komponist Kali Malone med musikere Stephen O’Malley og Lucy Railton.
Musikken en en studie på dyp lytting og ikke-lineær varig sammensetning med et forsterket fokus på septimal eksakt intonasjon og forstyrrende taktmønster.

Foto:
Stephen O'Malley: David & Douglas
Kali Malone: Helena Goni
Lucy Railton: George Nebieridze
*******************************
EN

11. September @ 20.00 (doors open @ 19.00)
Kali Malone presents 'Does Spring Hide Its Joy' featuring Lucy Railton and Stephen O’Malley.

Tickets: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to buying your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending. PLEASE LET US KNOW IF YOU CAN'T COME AFTER ALL- FEW SEATS so it's sad if they're empty.

First concerts of the season are here!! Are you ready? Cause we are! This fall we'll have these 3 amazing musicians visiting and performing over these two days, and you so do not wanna miss this. Go get your ticket!!
________________________________________
***NOTE! The program is different both days!!

11 September @ 20.00
-Kali Malone presents 'Does Spring Hide Its Joy' featuring Lucy Railton and Stephen O’Malley.

Ensemble Line-up:
Kali Malone: sine waves
Stephen O’Malley: electric guitar
Lucy Railton: cello

Does Spring Hide Its Joy is an immersive piece by composer Kali Malone featuring musicians Stephen O'Malley and Lucy Railton.
The music is a study in deep listening and non-linear durational composition with a heightened focus on septimal just intonation and beating interference patterns.

Photos:
Stephen O'Malley: David & Douglas
Kali Malone: Helena Goni
Lucy Railton: George Nebieridze