Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen // Friday 3. December

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
3. Desember @ 20.00 (dørene åpner 19.00)
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Fredag 3. Desember
Rewriting og Science Fiction av Jonathan Burrows (UK) og Matteo Fargion (UK), og
Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/NO)
Billetter: 150kr/ 100Kr student
(FESTIVAL PASS 350kr/ 250kr student)
________________________________________
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Fredag 3. Desember

• Rewriting og Science Fiction av Jonathan Burrows (UK) og Matteo Fargion (UK) @ 20.00 (*varighet 60 minutter)
• Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/NO) @ 21.30 (*varighet 35 minutter)


Rewriting og Science Fiction av Jonathan Burrows (UK) og Matteo Fargion (UK)

Koreograf Jonathan Burrows og komponist Matteo Fargion har skapt arbeid sammen i 30 år, og sakte bygd opp en samling av verk som beveger seg på linjen mellom dans, musikk, performance kunst og komedie. Arbeidet deres har dratt et internasjonalt publikum for dets integritet, åpenhet og uavhengige holdning, og befinner seg i forgrunnen av dansepraksis. Arbeidet er vanskelig å plassere, og kombinerer intellektualitet med uventet humor, men har sine røtter i en delt kjærlighet for klassisk musikk, som de sette opp mot en tilnærming til performance som er både anarkisk og gledelig.

I Stavanger vil de to kunstnerne presentere sine to nyeste duetter. Rewriting er en meningsløs koreografi av kort som øker i kompleksitet. Den utvikler seg til å bli en lekeplass for minner og assosiasjoner. Science Fiction er en musikk-forestilling som inviterer deg til å alltid gjette hva som skjer videre.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er Co-produsert av PACT Zollverein Essen og Sadler's Wells Theatre

London.

//

Music For Lectures/ Every word was once an animal 

av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/ NO)

Mette Edvardsen vil i dette foredraget med live-musikk snakke om språk og repetisjon som materiale i sitt eget arbeid. Hva betyr det å gjøre det samme? Hva betyr det å gjøre noe om igjen? Every word was once an animal er en del av Burrows og Fargions Music For Lectures serie, som tar sikte på å kollidere akademisk praksis med virkeligheten av opptredener og som fortsetter deres nyere praksis med å skape nærhet og samarbeid til arbeid av andre kunstnere.

Mette Edvardsen er støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Kortrijk, og Centre chorégraphique national de Caen in Normandie.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.

Tekst av Mette Edvardsen
Musikk av Jonathan Burrows, Matteo Fargion og Francesca Fargion
Mette Edvardsen er støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Kortrijk, og Centre chorégraphique national de Caen in Normandie.
Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.


**********************

EN
3. December @ 20.00 (doors open @ 19.00)
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Friday 3. December
Rewriting and Science Fiction by Jonathan Burrows (UK) and Matteo Fargion (UK), and
Music For Lectures/ Every word was once an animal by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/NO)
Tickets: 150kr/ 100Kr student
____________________________________
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Friday 3. December

• Rewriting and Science Fiction by Jonathan Burrows (UK) and Matteo Fargion (UK) @ 20.00 (*duration 60 minutes)
• Music For Lectures/ Every word was once an animal by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/NO)  @ 21.30 (*duration 35 minutes)


Rewriting and Science Fiction by Jonathan Burrows (UK) and Matteo Fargion (UK)

Choreographer Jonathan Burrows and composer Matteo Fargion have been collaborators for thirty years, slowly building a body of work which straddles the line between dance, music, performance art and comedy. Their work has drawn an international following for its integrity, openness and independent stance, situating itself at the forefront of dance practice. The work is hard to place, combining intellectual rigour with unexpected humour, but it has its roots in a shared love of classical music, which they clash against an approach to performance that is both anarchic and joyful.

In Stavanger the two artists will present their two most recent duets. Rewriting is an increasingly complex and pointless choreography of cards, that becomes a playground for memories and associations. Science Fiction is a music performance that invites you always to guess what might happen next.

Jonathan Burrows and Matteo Fargion are co-produced by PACT Zollverein Essen and Sadler's Wells Theatre London. 

//

Music For Lectures/ Every word was once an animal
by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/NO)

In this lecture with live music Mette Edvardsen will speak about language and repetition as material in her work. What does it mean to do the same? What does it mean to do something again? Every word was once an animal is part of Burrows and Fargion’s Music For Lectures series, which aims to collide academic practice with the actuality of performance and continues their recent practice of creating in proximity and collaboration with the work of other artists.

Text by: Mette Edvardsen
Music by: Jonathan Burrows, Matteo Fargion and Francesca Fargion

Mette Edvardsen is structurally supported by Norsk Kulturråd, BUDA Arts Centre Kortrijk, APAP network (EU), is currently a research fellow at Oslo National Academy of the Arts.

Jonathan Burrows and Matteo Fargion are co-produced by PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London and BIT Teatergarasjen Bergen.


residency support: Black Box teater (Oslo), MDT (Stockholm), Kaaitheater (Brussels)  

supported by: Norsk Kulturråd, Norwegian Artistic Research Program – Oslo National Academy of the Arts