WORKSHOP with Anne Juren (AT/FR) // Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen

Arrangementsinformasjon

NO (See english below)
4. Desember @ 11.00-13.00
WORKSHOP med Anne Juren (AT/FR) // Moving Words - 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Lørdag 4. Desember

Billetter: GRATIS ved reservasjon
**sjekk ut resten av programmet for MOVING WORDS @ rimi-imir.no
________________________________________
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Lørdag 4. Desember

Workshop: The Fantasmical Anatomy Lesson: The Eye, the desire of seeing med Anne Juren @ 11-13.00

Workshopen skal prøve å presentere åpent og tilfeldig forskjellige aspekter av mine pågående forskningsstudier om fantasmiske anatomier. Jeg behandlet forskjellige skrifter og språk og utviklet leksjoner i Fantasmical Anatomy for å se på forholdet mellom kropp, funksjon, skrevne ord, fantasi, talte tekster, bevegelse og koreografi. Leksjonen for denne workshopen vil være leksjonen på øyet, ønsket om å se. Vi vil hovedsakelig arbeide rundt øyets funksjon, behandle øyet som et organ for å lytte. For det vil jeg introdusere praksis som er tilstede i metoden Feldenkrais, og også foreslå koreografiske eksperimenter rundt forholdet mellom visjon og språk, tegning og skriving.

************
EN
4. December @ 11.00-13.00
WORKSHOP with Anne Juren (AT/FR) // Moving Words - 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Saturday 4. December

Tickets: FREE ENTRY with reservation
**check out the rest of the program for MOVING WORDS @ rimi-imir.no
________________________________________
Moving Words – 3 Evenings Composed by Mette Edvardsen – Saturday 4. December

Workshop: The Fantasmical Anatomy Lesson: The Eye, the desire of seeing with Anne Juren @ 11-13.00

The workshop will try to present openly and casually different aspects of my ongoing research Studies on Fantasmical Anatomies. Dealing with various writings and languages, I developed Fantasmical Anatomy lessons to look upon the relation between body, function, written words, imagination, spoken texts, movement and choreography. The Lesson for this workshop will be the Lesson on the eye, the desire of seeing. We will work mainly around the function of the eye, treating the eye as an organ for listening. For that, I will introduce practices present in the method Feldenkrais, and also propose choreographic experiments around the relation between vision and language, drawing and writing